Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi hiểu mỗi thiết kế, ý tưởng của bạn là tài sản riêng của bạn đã tốn rất nhiều tâm sức nên chúng tôi đảm bảo giữ bí mật thiết kế của bạn không đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng ( trừ những trường hợp được khách hàng cho phép hoặc mong muốn được đưa lên nhằm mục đích quảng bá thương hiệu)

Cũng vì lý do bảo mật thương hiệu của khách hàng nên chúng tôi chỉ up lên web các mẫu phổ thông lấy trên mạng phù hợp với năng lực sản xuất của chúng tôi nên không up hình ảnh thực tế sản phẩm tại xưởng.

Để thuận tiện làm việc và kết nối lâu dài. Lần làm việc đầu tiên vui lòng đến liên hệ trực tiếp tại xưởng để được xem sản phẩm thật, hoạt động của xưởng và trao đổi chi tiết công việc